ประเภท : War Of The Dead (2011) ฝ่าดงนรกกองทัพซอมบี้