ประเภท : Son of Rambow (2007) แรมโบ้พันธุ์ใหม่ หัวใจหัดแกร่ง