ประเภท : Queen of the Desert (2015) ตำนานรักแผ่นดินร้อน