ประเภท : Jingle All the Way (1996) คนเหล็กคุณพ่อต้นแบบ