ประเภท : ฤทธิ์จักรพญายม ภาค 1 The Flying Guillotine 1 ( 1975 )