The Whistleblower ล้วงปมแผนลับเขย่าโลกเนื้อเรื่อง

ตำรวจหญิงชาวอเมริกันที่อาสาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สันติภาพหลังสงครามในบอสเนีย ความหวังของเธอคือช่วยฟื้นฟูประเทศที่เสียหายขึ้นมาใหม่ แต่กลับได้พบกับการคอร์รัปชั่น แผนคบคิด และความโสมมระดับโลก


กลับไปที่หน้ารายละเอียดหนังเรื่อง The Whistleblower ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก